Learn Surah Al-Fatiha | Quran for Kids | القرآن للأطفال - تعلّم سورة الفاتحة


Learn Surah Al-Fatiha | Quran for Kids |  القرآن للأطفال - تعلّم سورة الفاتحة

Title: Learn Surah Al-Fatiha | Quran for Kids | القرآن للأطفال - تعلّم سورة الفاتحة

Channel: Osratouna tv - قناة أسرتنا

File Name: Learn Surah Al-Fatiha Quran for Kids -.mp3

Duration: 03:31

Size: 4.83 MB

Bitrate: 192 Kbps